REGULAMIN MINI LISTY PRZEBOJÓW

 

WIELKI FINAŁ 2019

 1. Toruńska Mini Lista Przebojów to impreza charytatywna, organizowana przez Mariolę i Bogdana Jankowiaków, z której całkowity dochód przeznaczony jest na Dziecięce Hospicjum „Nadzieja”. Jest to konkurs dla uczniów szkół podstawowych, w którym dzieci naśladują dorosłe gwiazdy muzyki rozrywkowej, wykonując ich utwory.
 2. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, półfinału i Finału w Teatrze im. W. Horzycy.
 4. Uczniowie zmagają się w konkursie w dwóch kategoriach: solista i zespół.
 5. Solista –w tej kategorii rozumie się jedną osobę występującą na scenie. Organizatorzy nie dopuszczają w tej kategorii uczestnictwa chórków, baletów, czy tła muzycznego.
 6. Zespół – w tej kategorii rozumie się występ na scenie od 2 – 7 osób.
 7. Każde dziecko może wystąpić w danym roku tylko raz. 
 8. Uczestnicy nie mogą występować w dwóch kategoriach jednocześnie, raz jako solista, a potem jako członek zespołu.
 9. Każda szkoła ma prawo wytypować do dalszych zmagań 2 zespoły i 2 solistów. Jeżeli szkoła nie bierze udziału w konkursie, chętne dzieci mogą zgłaszać się do organizatora indywidualnie.
 10. Przygotowany występ nie może przekraczać 4 minut.  W przypadku dłuższego utworu, organizator ma prawo go przerwać.
 11. Półfinały odbędą się 16 marca 2019 r. o godz. 8:30 w Klubie Studenckim OdNowa ul. Gagarina Zbiórka dzieci chętnych na etap półfinałowy o godz. 8:00.
 12. Na finał każda szkoła samodzielnie przygotowuje tło w postaci prezentacji bądź filmu, który będzie wyświetlany na telebimie.
 13. Wielki Finał odbędzie się w kwietniu r. o godz. 17:00 w Teatrze im. W. Horzycy. 
 14. Pendrive, na których będzie nagrany utwór muszą być dostarczone na półfinale do organizatora. 
 15. Na etapie półfinałów i finałów „małe gwiazdy” oceniane są przez skład jurorski. Skład zmienia się na każdym etapie.
 16. Do Wielkiego Finału zostanie wybrane 8 solistów i 8 zespołów.
 17. Jurorzy na każdym z etapów oceniają:
      - mimikę twarzy, 
      - trafność interpretacji
      - ogólne wrażenie artystyczne,
  dysponując punktacją od 0-5. Suma punktów praktycznie decyduje o zwycięstwie, choć ostatecznie przesądzają o nim w dyskusji jurorzy.
 18. W Wielkim Finale w każdej kategorii zostaną przydzielone miejsca od I-III oraz wyróżnienia.
 19. KAŻDY występujący otrzymuje nagrodę stosowną do zajętego miejsca.
 20. Wejściówki na Wielki Finał zamawia się u organizatorów i z nimi umawia się na ich odbiór. tel. kom. 501-754-011
 21. Organizatorzy jak zawsze kierują prośbę do wychowawców i opiekunów grup. Apelujemy i prosimy o pomoc w zachowaniu ciszy i bezpieczeństwa dzieci w czasie imprezy oraz w czasie jej przerw.